362 7293 گزارش تخلف

تایمر شمارنده سخنرانی اتاق کنفرانس صنایع نوین ایران

تایمر شمارنده سخنرانی صنایع نوین ایران تایمر کرنومتر سخنرانی تایمر شمارنده اتاق کنفرانس شمارنده مناظره زمان سنج مناظره و سخنرانی


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
تایمر شمارنده سخنرانی اتاق کنفرانس صنایع نوین ایران

تایمر شمارنده سخنرانی اتاق کنفرانس صنایع نوین ایران

زمانسنج timer نوعی ساعت دقیق است و با آن میتوان بازه زمانی را اندازه گیری کرد.چنانچه زمان سنج یک بازه زمانی را بصورت معکوس از یک زمان مشخص تا صفر بشمارد آنگاه آنرا زمان سنج معکوس گویند.

برای کار با زمان سنج معکوس که با عنوان تایمر معکوس مشخص شده ابتدا مدت زمان مورد نظر خود را به دقیقه و ثانیه  و صدم ثانیه در کادر  مربوط وارد نموده و پس از آن با انتخاب گزینه start،شمارش معکوس آغاز شده و تا رسیدن به زمان صفر ادامه مییابد.

همزمان با به  انتها رسیدن شمارش معکوس و پایان زمان انتخاب شده توسط کاربر ،یک زنگ هشدار کوتاه در مدت چهار ثانیه اجرا میگردد.

تایمر شمارنده سخنرانی- تایمر کرنومتر سخنرانی- تایمر شمارنده اتاق کنفرانس

تایمر شمارنده سخنرانی اتاق کنفرانس صنایع نوین ایران

برای دیدن سایر محصولات به وب سایت شرکت صنایع نوین ایران(صانعی) و یا پروفایل برگنمای شرکت مراجعه نمایند.

تایمر شمارنده سخنرانی اتاق کنفرانس صنایع نوین ایران
سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

516
28 تیر 1399 - 19:03 28 تیر 1399 - 19:06
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - تایمر شمارنده سخنرانی اتاق کنفرانس...