تایمر کتابی H3DE-S1

تایمر کتابی H3DE-S1
تایمر کتابی H3DE-S1

ویژگی ها :

منبع تغذیه 230VAC/DC
محدوده زمان
0.1ثانیه تا 120 ساعت

نوع خروجی خروجی رله

14
24 تیر 1395 - 14:34