تایمر آنالوگ ATE-60S

تایمر آنالوگ ATE-60S
تایمر آنالوگ ATE-60S

ویژگی ها :

منبع تغذیه
110/220 VAC
محدوده زمانی
60 ثانیه

14
24 تیر 1395 - 14:38