سنسور فتو الکتریک E3jk-rr11-c

سنسور فتو الکتریک E3jk-rr11-c
سنسور فتو الکتریک E3jk-rr11-c

ویژگی ها :

نوع مجاورتی
فاصله سنجش
100 × 100 میلیمتر
ولتاژ منبع تغذیه 24-240V
نوع ولتاژ DC

4
22 تیر 1395 - 14:02