سنسور شکاف سری SLM

سنسور شکاف سری SLM
سنسور شکاف سری SLM

نصب آسان وسریع عرض شیار از 10-220 میلی متر منبع تغذیه 10-30 VDC خروجیNPN,PNP زمان پاسخ سریعتر 500 میکرو ثانیه پرتو قرمز قابل مشاهده کابل 2 یا 9متر دمای کارکرد −25تا+50سانتی گراد

5
22 تیر 1395 - 13:43