سنسور فوتوالکتریک FX

سنسور فوتوالکتریک FX
سنسور فوتوالکتریک FX

سنسور فوتوالکتریک از سری FX است. این است که با راه آهن DIN فیبر نوری استاندارد برای نصب و استقرار منابع تغذیه طراحی شده است. این دستگاه همراه با آموزش در (FX4) و یا سنجش از صاف کننده تنظیم (FX3)

5
22 تیر 1395 - 12:37