سنسورهای فوتوالکتریک مینیاتور M12

سنسورهای فوتوالکتریک مینیاتور M12
سنسورهای فوتوالکتریک مینیاتور M12

قطر سنسور 12 میلیمتر
ولتاژ منبع تغذیه 10 تا 30V
M12 SeriesVisible Red LED

5
22 تیر 1395 - 13:05