سنسور القایی PR30-15DP

سنسور PR30-15DP
سنسور القایی PR30-15DP

SVHC: توصیه شده
سنجش از محدوده حداکثر: 16.5mm
ورودی سنسور: استقرایی
تامین ولتاژ DC حداکثر: 30V
تامین ولتاژ DC حداقل: 10V

13
21 تیر 1395 - 14:15