سنسورهای فوتوالکتریک کینس سری PZ-G

سنسورهای فوتوالکتریک کینس سری PZ-G
سنسورهای فوتوالکتریک کینس سری PZ-G

ویژگی ها
با قدرت بالا، LED از نوع سنسورهای فوتوالکتریک دو برای بهبود عملکرد و سهولت استفاده.
مگا قدرت برای تشخیص دوربرد. مدل های متعارف 2X.
چیدمان آسان محور نوری با شاخص نور دریافت.
نصب و راه اندازی آسان با یک تماس براکت نصب

9
22 تیر 1395 - 13:08