سنسور فوتوالکتریک اوپتکس

سنسور فوتوالکتریک
سنسور فوتوالکتریک اوپتکس

ولتاژ جهانی، سنسور فوتوالکتریک با خروجی یک فرم تماس C-رله.
سری V است برای وظیفه ناهموار با یک منبع نور قدرت بالا چراغ طراحی شده است.
اتصال ترمینال اجازه می دهد تا برای محصول سریع تغییر است.
برخی از مدل همچنین شامل تایمر کاملا کاربردی.

14
21 تیر 1395 - 15:54