سنسور فتو الکتریک BEN5M-MFR

سنسور فتو الکتریک BEN5M-MFR
سنسور فتو الکتریک BEN5M-MFR

ویژگی ها :

مدل
BEN5M-MFR
تشخیص فاصله 5 m
فرکانس پاسخ 800 Hz
منبع تغذیه 24-240 VAC
خروجی خروجی رله

6
22 تیر 1395 - 13:52