کنترل فازSM 501

کنترل فازSM 501
کنترل فازSM 501

ویژگی ها:
محافظت در برابر از دست دادن فاز، فاز معکوس
زمان تاخیر قابل تنظیم
نمایشگر LED

5
27 تیر 1395 - 12:36