اینورتر سری VLT

درایو (کنترل موتور) اینورتر
اینورتر سری VLT

محدوده قدرت :
3 x 200 – 240 V........ 1.1 – 45 kW
3 x 380 – 480 V.........1.1 – 250 kW
3 x 525 – 600 V ....... 1.1 – 90 kW

7
20 تیر 1395 - 12:09