رله حفاظتی کنترل فرکانس سری PD225

رله حفاظتی کنترل فرکانس سری PD225 جی ای سی gic
رله حفاظتی کنترل فرکانس سری PD225

محدوده وسیع ولتاژ تغذیه از 110 تا 240 ولت AC و از 220 تا 440 ولت AC
کنترل سه نوع سیگنال سینوسی، مربعی و مثلثی
کنترل محدوده فرکانسی بین 5 هرتز تا 135 هرتز
محدوده سیگنال ورودی از 15 تا 500 ولت AC
سهولت در تنظیم فرکانس برای کم و زیاد کردن
LED نمایشگر سیگنال کامل و یا با اعوجاج یا بدون سیگنال

19
31 فروردین 1395 - 11:47