کنترل فاز دیجیتال AEVR _ anly

"Multi-Functionable Digital Voltage Controller تشخیص تفییر توالی فاز تشخیص قطع یک فاز تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه تشخیص کاهش ولتاژ شبکه"


سفارش آنلاین با تلگرام
کنترل فاز دیجیتال AEVR   _   anly

"
AEVR
Multi-Functionable Digital Voltage Controller
تشخیص تفییر توالی فاز
تشخیص قطع یک فاز
تشخیص عدم تقارن ولتاژ شبکه
تشخیص کاهش ولتاژ شبکه
قطع سریع در صورت بروز خطا
قابلیت انتخاب زمان وصل پس از رفع خطا
سیگنالهای نمایشگر خطاهای مختلف و حالت عادی
حفاطت الکتروموتورها در مقابل اختلالات شبکه
نمایش ولتاژ 3 فاز و خرابی فازها
تشخیص اضافه ولتاژ و قابلیت زمان قطع از 1/0 ثانیه تا 10 ثانیه
قرمان قطع پس از 2 ثانیه در صورت به هم خوردن توالی فازها
قابلیت تنظیم زمان قطع بین 1 تا 5 ثانیه در صورت عدم تقارن بیش از 5%
تنظیم فرمان وصل پس از 1 تا 5 ثانیه
"

پیوست ها - کنترل فاز دیجیتال AEVR _ anly
1.jpg


سفارش آنلاین با تلگرام

894
20 تیر 1394 - 12:29
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کنترل فاز دیجیتال AEVR _ anly