کنترلر حرارت SUNWARD-SUN15-Pt

ارائه کنترلرهای حرارت و رطوبت
کنترلر حرارت  SUNWARD-SUN15-Pt

کنترلر حرارت 200- تا 400 درجه سانتیگراد ( سنسور Pt100 ) با دو خروجی رله. دارای گواهی استاندارد CE از مرجع اروپایی و گواهی تولید فن آورانه از وزارت علوم

232
14 بهمن 1393 - 9:39 14 بهمن 1393 - 9:52