رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM501

رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM501 جی ای سی gic
رله های حفاظتی و کنترل فاز سری SM501

محافظت در برابر قطع فاز، فاز معکوس و عدم تقارن فاز
استفاده برای 3 فاز با 3 رشته سیم
انتخاب تحت ولتاژ / ولتاژ و عدم تقارن
انتخاب زمان تاخیر
LED برای نمایش وضعیت تغذیه و حالت خطا
اندازه گیری ولتاژ منشاء
مدلهای: MG53BH - MG53BF - MG63BH - MG63BF - MG53BI - MG53BO - MB53BM

20
31 فروردین 1395 - 11:56