رله حفاظت نشتی جریان الکترونیکی RGE-R _ CIRCUTOR

"RGE-R رله حفاظت نشتی جریان الکترونیکی قابل استفاده در شبکه¬های تکفاز و سه فاز نصب بصورت ریلی"
رله حفاظت نشتی جریان الکترونیکی   RGE-R   _   CIRCUTOR

"RGE-R
رله حفاظت نشتی جریان الکترونیکی
قابل استفاده در شبکه¬های تکفاز و سه فاز
نصب بصورت ریلی
عملکرد براساس اندازه¬گیری جریان موثر با در نظر گرفتن اثر هارمونیک¬ها (TRMS)
عدم عملکرد در مقابل جریان¬های نشتی گذرا
قابلیت عملکرد بصورت آنی و یا براساس منحنی معکوس زمان-جریان
قابلیت فیلترینگ جریان¬های فرکانس بالا از جریان اصلی زمین
قابلیت تنظیم جریان عملکرد از 0/03 تا 5 آمپر
قابلیت تنظیم زمان عملکرد از 0/02 تا 5 ثانیه
دارای LED نمایشگر عملکرد و هشدار قبل از عملکرد رله (جهت رفع به موقع مشکل قبل از عملکرد رله):
- چشمک زدن یک مرتبه در هر 2 ثانیه: جریان نشتی به 25 تا 50 درصد مقدار تنظیمی رسیده است.
- چشمک زدن یک مرتبه در هر 1 ثانیه: جریان نشتی به 50 تا 75 درصد مقدار تنظیمی رسیده است.
- چشمک زدن دو مرتبه در هر 1 ثانیه: جریان نشتی به 75 تا 99 درصد مقدار تنظیمی رسیده است.
- دائما روشن: جریان نشتی به مقدار تنظیمی رسیده است و رله عمل کرده است.
دارای یک رله خروج"

121
20 تیر 1394 - 15:52 31 تیر 1394 - 17:28
2.jpg