رله بیمتال اشنایدر سری LR

رله بیمتال اشنایدر سری LR
رله بیمتال اشنایدر سری LR

دستی و اتوماتیک تنظیم مجدد
تنظیم مجدد برق از راه دور
موارد استفاده:
صنعت، زیرساخت ها، ساختمان، و غیره:
حفاظت از موتور استاندارد حفاظت خط حفاظت: اضافه بار موتور، به تاخیر انداختن، از دست دادن فاز

21
27 تیر 1395 - 13:09