دستگاه تست رله های حفاظتی ISA

دستگاه تست رله های حفاظتی ترانس کلید ISA


سفارش با تلگرام
دستگاه تست رله های حفاظتی ISA

 کارخانه ISA ایتالیا در زمینه دستگاههای تست محصولات ذیل را رائه می نماید .

دستگاه تست رله 6 فاز 32 آمپر DRTS64

دستگاه تست رله 3 فاز 32 آمپر DRTS34

دستگاه تست رله 3 فاز 32 آمپر DRTS33

دستگاه تست  کلید CB3000

دستگاه تست ترانس STS5000

دستگاه تست  تانژانت دلتا TX5000

دستگاه تست تزریق جریان

سفارش با تلگرام

3641
6 مهر 1395 - 12:05
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - دستگاه تست رله های حفاظتی ISA