دورسنج نوری – مکانیکی DT-2230 _ lutron

"دورسنج نوری – مکانیکی PHOTO / CONTACT TACHOMETER POCKET TYPE Model: DT-2230"


سفارش آنلاین با تلگرام
دورسنج نوری – مکانیکی   DT-2230   _   lutron

"دورسنج نوری – مکانیکی

PHOTO / CONTACT TACHOMETER
POCKET TYPE
Model: DT-2230
قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی
مقادیر اندازه گیری :
نوری : 5 ̴100000 RPM
مکانیکی : 0.5 ̴20000 RPM
واحدهای انذازه گیری :
RPM,in/min,m/min,ft/min
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB و نرم افزار مربوطه
ابعاد کوچک برای حمل و نقل آسانتر"

پیوست ها - دورسنج نوری – مکانیکی DT-22...
10.JPG


سفارش آنلاین با تلگرام

927
23 تیر 1394 - 16:44 31 تیر 1394 - 14:48
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - دورسنج نوری – مکانیکی DT-2230 ...