توالی سنج دیجیتال RT-616 _ lutron

"3 PHASE ROTATION TESTER Model: RT-616 توالی سنج دیجیتال"
توالی سنج دیجیتال  RT-616   _   lutron

"3 PHASE ROTATION TESTER
Model: RT-616
توالی سنج دیجیتال
قابلیت تشخیص توالی فازها
محدوده عملکرد: 100 – 600 V AC, 45 – 70 Hz"

97
23 تیر 1394 - 12:13 23 تیر 1394 - 12:17
34.jpg