products

دور سنج

دور سنج

دورسنج یا تاکومتر یا سرعت سنج چیست؟

دور سنج یا تاکومتر جز تجهیزات ابزار دقیق است که به جهت اندازه گیری سرعت دوران به کار می رود، همچنین برای تعداد دور یا سرعت خطی یک جسم دوار نیز به کار می رود. 

انواع دورسنج

 دورسنج در دو نوع تماسی و غیر تماسی عرضه می گردد. در دور سنج های مکانیکی برآمدگی وجود دارد که به شکل دوک می باشد با اجسام در تماس می باشد. معمولا در خودرو ها اگر دقت کرده باشید تعدادی عقربه را داخل ماشین خود خواهید داشت که یکی از آنها دور موتور شما را نشان می دهد در واقع این وطیفه دور سنج در خودروی شما می باشد.