کالیبراتور دستگاه صوت سنج SC-941 _ lutron

"کالیبراتور دستگاه صوت سنج SOUND CALIBRATOR,94dB Model :SC-941"
کالیبراتور دستگاه صوت سنج    SC-941    _   lutron

"کالیبراتور دستگاه صوت سنج


SOUND CALIBRATOR,94dB
Model :SC-941
فرکانس صوت خروجی : 1KHZ
توان صوت خروجی : 94dB
همراه با کیف حمل"

102
24 تیر 1394 - 12:33 31 تیر 1394 - 14:27
46.jpg