یووی لایت متر UV-340 _ lutron

"یووی لایت متر UV-340 UV LIGHT METER -290 nm ̴390 nm Model :UV-340"
یووی لایت متر   UV-340   _   lutron

"یووی لایت متر UV-340

UV LIGHT METER -290 nm ̴390 nm
Model :UV-340
قابلیت اندازه گیری :
Low Range: 1999μw/ cm^2
High Range: 19990 μw/ cm^2
پراب مجزا
کاربرد : اندازه گیری UVB و UVA
همراه با کیف حمل
ابعاد: 131×70×25"

89
24 تیر 1394 - 13:07 31 تیر 1394 - 14:21
55.jpg