products

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر چیست؟

آنالایزر ها برا اندازه گیری خواص شیمیایی و فیزیکی به کار برده می شوند که از لحاظ عملکرد به دو سته آنلاین و آفلاین تقسیم می شوند همچنین یکی از تجهیزات ابزار دقیق به شمار می روند. این دستگاه ها در دو بخش مناسب سازی نمونه و اندازه گیری اصلی عرضه می گردند.

آنالایزر ها به طور کلی از دو بخش مناسب سازی نمونه و اندازه گیری اصلی تشکیل می شوند، در واحد مناسب سازی نمونه آیتم هایی مانند دما، فشار تنظیم می گردد و سپس در بخش اندازه گیری اصلی منتقل شده و اندازه گیری مورد نظر در آنجا انجام می شود .

آنالایزرهای آنلاین

آنالایزرهای آنلاین نزدیک به منبع و یا دستگاهی که ماده را تولید می کند قرار می گیرد و اطلاعات حاصله از این بررسی ها  برای مشاهده و بررسی به اپراتور منتقل می شود 

آنالایزرهای آف لاین

آنالایزرهای آف لاین به دلایل متعدد از جمله حساسیت بالا، گرانی و عدم نیاز به استفاده مکرر در آزمایشگاه ها مورد استفاده قرا رمی گیرد.

z