products

آنالایزر

آنالایزر

آنالایزر چیست؟

آنالایزر ها برا اندازه گیری خواص شیمیایی و فیزیکی به کار برده می شوند که از لحاظ عملکرد به دو سته آنلاین و آفلاین تقسیم می شوند همچنین یکی از تجهیزات ابزار دقیق به شمار می روند. این دستگاه ها در دو بخش مناسب سازی نمونه و اندازه گیری اصلی عرضه می گردند.