ترانسیمتر صوت TR-SLT1A4 _ lutron

"TR-SLT1A4 ترانسیمتر صوت"
ترانسیمتر صوت   TR-SLT1A4   _     lutron

"TR-SLT1A4
ترانسیمتر صوت
30 ~ 130 dB:قابلیت اندازه گیری
در سه بازه انداه گیری
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه"

91
22 تیر 1394 - 15:19
12.jpg