ترانسیمتر سرعت TR-RPM1A4 _ lutron

"TR-RPM1A4 ترانسیمتر سرعت"
ترانسیمتر سرعت  TR-RPM1A4     _    lutron

"TR-RPM1A4
ترانسیمتر سرعت
:قابلیت اندازه گیری
100 ~ 20.000 RPM
1000 ~ 20.000 RPM
4- 20 mA DC:خروجی
90- 260 ACV:تغذیه"

109
22 تیر 1394 - 15:16
11.jpg