کنترلر فاز AV-PCS _ atbin

"کنترلر فاز Advamce Phase Controller"
کنترلر فاز  AV-PCS   _   atbin

"کنترلر فاز
Advamce Phase Controller
مدل :AV-PCS
ابعاد :96x96x100
نوع نصب : تابلویی
صفحه نمایش :3 Digit
دقت :0.5 % ± 1 Digit
سیگنال ورودی :AC Voltage
دامنه اندازه گیری :0-310V AC (P-N)
دامنه کنترلی :10-290V AC
نوع اتصال:3 Phase
خروجی دستگاه : رله با قابلیت عبور 3 آمپر جریان
ولتاژ تغذیه :220V AC ± 10% ,50-60Hz
نوع اتصال به دستگاه : پیچ با واشر نگهدارنده سیم
"

92
20 تیر 1394 - 13:39
10.jpg