مواد تغییر‌فاز‌دهنده (PCM):

مواد تغییر‌فازدهنده، موادى هستند که انرژى حرارتى را بر پایه انرژی‌هاى نهان ذوب و انجماد به صورتPhase Change Materials هوشمند در خود ذخیره کرده و دوباره به محیط باز می‌گردانند .


سفارش با واتساپ
مواد تغییر‌فاز‌دهنده (PCM):

مواد تغییر‌فازدهنده، موادى هستند که انرژى حرارتى را بر پایه انرژی‌هاى نهان ذوب و انجماد به صورتPhase Change Materials هوشمند در خود ذخیره کرده و در زمان مناسب دوباره به محیط باز می‌گردانند و با این کار محیط اطراف خود را مجبور می‌کنند که در درجه حرارت معینى موسوم به دماى پافشارى باقى بماند. با بهره‌گیرى از نماى ساختمانى سوپر کامپوزیت مى توان تا 30 درصد در انرژى و هزینه صرفه‌جویى کرد. براى تعیین موضوع چنانچه نماى ساختمانى با 100 مترمربع از سوپرکامپوزیت مسلح به ماده تغییر‌فاز‌دهنده SAT-24/300 پوشیده شود، با صرفه‌جویى انرژى به میزان 455000 بی‌تی‌یو مواجه خواهیم بود و این بدان معناست که می توان در 5 ساعت از اوج گرماى تابستان از روشن نمودن 5 کولر گازى هر‌یک با ظرفیت 18000 بى‌تى‌یو اجتناب ورزید.
در نماى ساختمان به این صورت است که در نیمه گرم سال هنگامى که حرارت محیط اطراف مکانیزم عملکرد ماده تغییر فازدهنده SAT-24 آن مى‌خواهد از دماى پافشارى (24 درجه سلسیوس) بالاتر رود، این ماده به شدت شروع به جذب انرژى موجود کرده، اجازه بالارفتن دما را نمى‌دهد. این انرژى ذخیره شده در نیمه‌هاى شب و به تدریج در محیط اطراف تخلیه مى‌گردد.
در نیمه سرد سال نیز به محض اینکه درجه حرارت بخواهد از 24 درجه سلسیوس پایین‌تر بیاید، انرژى ذخیره شده خود را به محیط اطراف پس مى‌دهد تا مانع کاهش دما شود. با تابش خورشید و گرم شدن محیط این ماده مجدداً شارژ مى‌گردد.

مواد تغییر‌فاز‌دهنده (PCM):
سفارش با واتساپ

1112
23 بهمن 1395 - 16:38 9 اسفند 1395 - 9:42
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - مواد تغییر‌فاز‌دهنده (PCM):