پاور متر مولتی فانکشن MFP _ atbin

"پاور متر مولتی فانکشن Multifunction Power Meter"
پاور متر مولتی فانکشن  MFP   _   atbin

"پاور متر مولتی فانکشن
Multifunction Power Meter
مدل:MFP
Vac ولتاژ :40~290
جریان :0-5A
فرکانس :45~65Hz
محدوده دمای کاری :10-~70⁰C
قابلیت اندازه گیری :
اندازه گیری توان : جریان ، توان اکتیو ، توان راکتیو ، توان ظاهری ، ضریب توان ، فرکانس ، انرژی اکتیو ، انرژی راکتیو ، دیماند ، نا متعادل
"

113
20 تیر 1394 - 14:26
1.jpg