کنترلر حرارتSUNWARD-SUN15-TI

ارائه کنترلرهای حرارت و رطوبت با استاندارد CE
کنترلر حرارتSUNWARD-SUN15-TI

کنترلر حرارت -50 تا 125 درجه سانتیگراد بهمراه سنسور مربوطه و دو خروجی رله. دارای گواهی استاندارد CE از مرجع اروپایی و گواهی تولید فن آورانه از وزارت علوم

287
14 بهمن 1393 - 9:32 14 بهمن 1393 - 9:52