کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX100

کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX100


سفارش با واتساپ
کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX100

سری NSX100

با قدرت قطع ۲۵kA

LV429557 کلید کمپکت ۱۶ آمپر سه پل ۲۵kA
LV429556 کلید کمپکت ۲۵ آمپر سه پل ۲۵kA
LV429555 کلید کمپکت ۳۲ آمپر سه پل ۲۵kA
LV429554 کلید کمپکت ۴۰ آمپر سه پل ۲۵kA
LV429553 کلید کمپکت ۵۰ آمپر سه پل ۲۵kA
LV429552 کلید کمپکت ۶۳ آمپر سه پل ۲۵kA
LV429551 کلید کمپکت ۸۰ آمپر سه پل ۲۵kA
LV429550 کلید کمپکت ۱۰۰ آمپر سه پل ۲۵kA

با قدرت قطع ۳۶kA

LV429637 کلید کمپکت ۱۶ آمپر سه پل ۳۶kA
LV429636 کلید کمپکت ۲۵ آمپر سه پل ۳۶kA
LV429635 کلید کمپکت ۳۲ آمپر سه پل ۳۶kA
LV429634 کلید کمپکت ۴۰ آمپر سه پل ۳۶kA
LV429633 کلید کمپکت ۵۰ آمپر سه پل ۳۶kA
LV429632 کلید کمپکت ۶۳ آمپر سه پل ۳۶kA
LV429631 کلید کمپکت ۸۰ آمپر سه پل ۳۶kA
LV429630 کلید کمپکت ۱۰۰ آمپر سه پل ۳۶kA

با قدرت قطع ۵۰kA


LV429844 کلید کمپکت ۴۰ آمپر سه پل ۵۰kA
LV429842 کلید کمپکت ۶۳ آمپر سه پل ۵۰kA
LV429841 کلید کمپکت ۸۰ آمپر سه پل ۵۰kA
LV429840 کلید کمپکت ۱۰۰ آمپر سه پل ۵۰kA

سفارش با واتساپ

1281
27 تیر 1395 - 10:18
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - کلید اتوماتیک-کلید کمپکت NSX100