کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری ۴P

کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری ۴P
کلید مینیاتوری مخصوص سیستم موتوری ۴P

کلید مینیاتوری سه فاز 3p تیپ C مخصوص سیستم های موتوری این ین کلیدها در جریان اضافه بار بین ۵ تا ۱۰ برابر جریان نامی در زمان معین ، مدار را قطع می کنند و زمان قطع آنها از تیپ B بیشتر است
۲۴۳۶۳ ۴P 16A مینیاتور ۴ پل ۱۶آمپر
۲۴۳۶۵ ۴P 25A مینیاتور ۴ پل ۲۵ آمپر
۲۴۳۶۶ ۴P 32A مینیاتور ۴ پل ۳۲ آمپر
۲۴۳۶۷ ۴P 40A مینیاتور ۴ پل ۴۰ آمپر

11
27 تیر 1395 - 9:47