تایمر آنالوگ آتونیکس

تایمر آنالوگ آتونیکس
تایمر آنالوگ آتونیکس

طیف گسترده ای از منبع قدرت 100-240VAC 50/60Hz, 24-240VDC (universal), 24VAC 50/60Hz / 24VDC (universal)
, 12VDC 12VDC عملیات خروجی های مختلف (6 حالت عمل) چند محدوده زمانی (12 نوع محدوده زمانی) محدوده تنظیم زمان گسترده (0.1 ثانیه تا 30 ساعت)
ریلی نصب با سوکت اختصاصی
(PS-M8) عرض 41mm نصب و راه اندازی آسان / تعمیر و نگهداری با براکت اختصاصی برای ریل 48 × 48mm

9
24 تیر 1395 - 14:21