تایمر کانترCT6Y-2P4

تایمر کانترCT6Y-2P4
تایمر کانترCT6Y-2P4

ویژگی ها :

منبع تغذیه
AC
24 VAC
DC/AC 24 - 48 VDC
تعداد اعداد
6 عدد

12
24 تیر 1395 - 14:37