ماژول تریستور/دیود SKKT 42/12E

ماژول تریستور/دیود SKKT 42/12E
ماژول تریستور/دیود SKKT 42/12E

SKKT 42
SKKT 42B
SKKH 42
ویژگی ها :


انتقال حرارت از طریق اکسید آلومینیوم و سرامیک فلز عایق صفحه پایه

موارد استفاده
کنترل دور موتور برق مستقیم
سافت استارت موتور برق متناوب
کنترل دما
کنترل نور

6
24 تیر 1395 - 10:43