ماژول ماسفت pwrx

ماژول ماسفت pwrx
ماژول ماسفت pwrx

Powerex ماسفت (اکسید فلزی نیمه هادی تحقیق) ماژول برای استفاده در برنامه های کاربردی سوئیچینگ ولتاژ پایین طراحی شده

 

6
23 تیر 1395 - 14:30