ماژول تریستور SKKT 92/16

ماژول تریستور SKKT 92/16
ماژول تریستور SKKT 92/16

150mA آمپر
1600V
ولتاژ
3 پین تعداد پین

6
24 تیر 1395 - 10:26