ماژول صفحه نمایشگر ( HMI )

سیستم نظارت، کنترل و حفاظت
ماژول صفحه نمایشگر ( HMI )


یک ماژول اختیاری با صفحه نمایش LCD می باشد که از طریق آن می توان دستگاه را تنظیم و کنترل نمود و کلیه خطاها و اطلاعات را باز بینی کرد .
LED های موجود روی این دستگاه را می توان بر حسب نیاز و اولویت تغییر داده و با برچسب مشخص نمود .
سهولت در دسترسی به منوها و تنظیمات حفاظتی بطور مستقیم از طریق این ماژول ، راه اندازی سیستم حفاظتی را آسان می کند .

195
24 شهریور 1393 - 17:24