ماژول دیود MBRP400-100CT

ماژول دیود MBRP400-100CT
ماژول دیود MBRP400-100CT

ویژگی ها

ولتاژ 100V
جریان
400A

3
23 تیر 1395 - 9:49