سنسور خازنی E2K-C

سنسور خازنی E2K-C
سنسور خازنی E2K-C

ویژگی ها :

مدل E2K-C25M[]1 E2K-C25M[]2 E2K-C25MY1 E2K-C25MY2
فاصله سنجش * 25 mm
فاصله سنجش قابل تنظیم 3 to 25 mm
شی قابل تشخیص هادی ها
شی سنجش استاندارد صفحه فلزی گراندد: 50 × 50 × 1 mm
فرکانس پاسخ 70 Hz 10 Hz
ولتاژ منبع تغذیه
(محدوده ولتاژ) 12 to 24 VDC (10 to 40 VDC), 100 to 220 VAC (90 to 250 VAC), 50/60 Hz
مصرف کنونی E و Fمدلهای : 10 mA max. at 12 VDC, 16 mA max. at 24 VDC

7
22 تیر 1395 - 13:50