S7-300F - Fail-safe CPUs

اتوماسیون صنعتی PLC
S7-300F - Fail-safe CPUs

برای سیستمهایی که نیاز به ایمنی زیاد دارند یا اصطلاحاً Fail-Safe هستند طراحی شده است.
پایه آن S7-300 می باشد
در انتهای کد CPU حرف معرف این است.

7
20 تیر 1395 - 15:59