کنترلر حرارت BATEC PC21-A

ارائه کنترلرهای حرارت و رطوبت
کنترلر حرارت BATEC PC21-A

کنترلر حرارت قابل برنامه ریزی تا 81 مرحله دما و زمان. دو ردیف نمایشگر. با قابلیت اتصال به کامپیوتر. جهت انجام پروسه های عملیات حرارتی

1283
29 بهمن 1393 - 16:53