کنترلر رطوبت SUNWARD-SUN25-H

ارائه کنترلرهای حرارت و رطوبت
کنترلر رطوبت SUNWARD-SUN25-H

کنترلر رطوبت نسبی 0 تا 100%  بهمراه سنسور مربوطه و با یک خروجی رله. دارای گواهی تولید فن آورانه از وزارت علوم

381
14 بهمن 1393 - 9:46 16 اردیبهشت 1394 - 9:44