"دور سنج – استروب اسکوپ " DT-2259 _ lutron

"دور سنج – استروب اسکوپ TACHOMETER / STROBOSCOPE Model : DT-2259"

"دور سنج – استروب اسکوپ

TACHOMETER / STROBOSCOPE
Model : DT-2259
دورسنج و استروب اسکوپ در یک دستگاه
مقادیر اندازه گیری :
دورسنج نوری : 5 ̴99999 RPM
استروب اسکوپ : 100 ̴100000 RPM/FPM
همراه با کیف حمل
ابعاد : 215×65×38 mm"

113
24 تیر 1394 - 10:34 31 تیر 1394 - 14:47
12.jpg