کنداکتیویتی متر و اسید سنج YK-2001CT _ lutron

"کنداکتیویتی متر و اسید سنج CONDUCTIVITY METER + PH METER Model :YK-2001CT"
کنداکتیویتی متر و اسید سنج  YK-2001CT   _   lutron

"کنداکتیویتی متر و اسید سنج

CONDUCTIVITY METER + PH METER
Model :YK-2001CT
قابلیت اندازه گیری با پراب های مربوطه :
رسانایی : 0~ ̴2ms/20ms
اسید سنج : PH ̴14~0
دما : ̴ 60~0درجه
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232
و USB و نرم افزار مربوطه
همراه با کیف حمل
"

91
23 تیر 1394 - 15:37 31 تیر 1394 - 15:10
22.jpg