دورسنج نوری – مکانیکی DT-2236 _ lutron

"دورسنج نوری – مکانیکی PHOTO / CONTACT TACHOMETER Model : DT-2236"


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ
دورسنج نوری – مکانیکی DT-2236 _ lutron

"
دورسنج نوری – مکانیکی

PHOTO / CONTACT TACHOMETER
Model : DT-2236
قابلیت اندازه گیری به دو روش نوری و مکانیکی
مقادیر اندازه گیری :
نوری : 5 ̴100000 RPM
مکانیکی : 0.5 ̴19999 RPM
واحد های اندازه گیری :
RPM, in/min,m/min,ft/min
همراه با کیف حمل
ابعاد : 215×65×38 mm"

پیوست ها - دورسنج نوری – مکانیکی DT-22...
11.jpg


سفارش با تلگرام سفارش با واتساپ

943
24 تیر 1394 - 10:29 31 تیر 1394 - 14:47
این محصول را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید

محصولات مشابه - دورسنج نوری – مکانیکی DT-2236 ...