مولتی فانکشن LM-8000 _ lutron

"LM-8000 مولتی فانکشن 4دستگاه در یک دستگاه"
مولتی فانکشن   LM-8000  _ lutron

"LM-8000
مولتی فانکشن
4دستگاه در یک دستگاه
قابلیت اندازه گیری:
10 ~ 95 % RH:رطوبت
-100 C ~ +1300 C:دما با پراب
0.5 ~ 25 M/S:سرعت
0-20,000 LUX:لوکس(روشنایی)
پراب مجزا
دارای حافظه و مینیمم – ماکزیمم
ابعاد کوچک
همراه با کیف حمل"

82
24 تیر 1394 - 11:50 31 تیر 1394 - 14:33
36.jpg