فانکشن ژنراتور FG-2003 _ lutron

"فانکشن ژنراتور FUNCTION GENERATOR Model : FG-2003"
فانکشن ژنراتور  FG-2003   _ lutron

"فانکشن ژنراتور
FUNCTION GENERATOR
Model : FG-2003
کانتر – فانکشن ژنراتور
فرکانس تولیدی : 3MHZ تا 0.5HZ
موجهای سینوسی،مربعی،مثلثی،پالس و دندان اره ای /ramp
کانتر : 60MHZ تا 0.2HZ
تغذیه : 115-230VAC"

90
23 تیر 1394 - 11:34
23.jpg